Над 40 компании представиха българската предприемаческа екосистема в панел за постиженията на страната ни в иновациите

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева откри първия български щанд на най-голямата технологична конференция в света WEB SUMMIT в Лисабон. На изложението участваха над 40 български компании и стартъпи, които в рамките на конференцията се срещнаха с потенциални инвеститори, бизнес партньори и клиенти, на които да представят продуктите и услугите си. Те се включиха и с презентации в панела „BreakingGrounds: Тайният възход на България като иновационен хъб в Европа“. Той бе посветен на успешните примери от страната ни в иновациите, технологичните разработки и развитието на инвестиционната среда.

„Визията на Министерството на иновациите и растежа е да ребрандира България като място, което извежда на преден план предприемаческата и стартъп екосистема, човешкия капитал и интелектуален капацитет, както и като привлекателно за високотехнологични инвестиции място“, заяви министър Стойчева в откриващата част на панела. По думите й, всички заинтересовани страни – правителство, бизнес, инвеститори, предприемачи, стартъпи, научни организации, трябва да работят заедно по модела на „отворена иновация“, за да се създаде конкурентна среда, в която се развиват и насърчават иновациите и икономическият растеж на страната.

„България отдавна не е само аутсорсинг дестинация, в страната ни се създават услуги и продукти с висока добавена стойност за икономиката ни. Имаме много добре развита академична среда, научноизследователски капацитет, развойни центрове и таланти във високите технологии“, каза още министърът на иновациите и растежа.

Тя подчерта, че екипът на МИР работи в тясно сътрудничество с Българската агенция за инвестиции, като целта е инвестиционните възможности да се свържат с капацитета на страната за създаване и развитие на иновации и предприемаческата екосистема. „Време е цялостният потенциал на държавата и хората в нея да се позиционират на световната карта по отношение развитието на технологиите“, категорична бе министър Стойчева.

В презентациите по време на панела освен различни технологични компании и стартъпи участваха и експерти от местни фондове за рисков капитал и предприемачи, които представиха инвестиционните предимства на България.

Част от българската делегация в Лисабон е и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков.