На работна среща във Вашингтон министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева представи пред представители на компании, членове на Асоциацията на американския бизнес в Централна Европа (ACEBA), целенасочените усилия на правителството за подобряване на инвестиционния климат в България, политиката за устойчивото развитие на иновациите и конкурентоспособността във всички сфери на икономиката.

В срещата участваха представители на компаниите Skydio, Мerck, Meteomatics, Lockheed Martin, Smartmatic и други.

„България е стратегически важна страна за инвестиции. Развиваме възможности, за да се превърнем в иновационен хъб в Югоизточна Европа, което ще повиши както нашата глобална конкурентоспособност, така и тази на региона. Фокусирали сме се върху привличането на инвестиции във високите и дълбоки технологии и сектори с висока добавена стойност за икономиката“, заяви министър Стойчева.

Председателят на Американо-Централноевропейската бизнес асоциация Ерик Стюарт, който води делегацията от американски фирми в София миналата седмица, подчерта, че американските компании имат засилен интерес да инвестират в България.

Стойчева очерта мерките, по които Министерството на иновациите и растежа (МИР) работи за оптимизиране на административните процедури и повишаване ефективността на финансовите насърчителни мерки.

Двете страни начертаха следващите стъпки и координиран подход за сътрудничеството между Министерството на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции и Американската бизнес асоциация.

По-късно министърът на иновациите и растежа проведе срещи с представителите на Държавния департамент, отговарящи за търговия и икономическите въпроси, наука, комуникации, технологии и Космос.

„Идентифицирали сме пет области за интелигентна специализация, в които сме насочили усилията си – информационни и комуникационни технологии, мехатроника и микроелектроника, индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии, креативни и творчески индустрии, кръгова и нисковъглеродна икономика. Трябва да изведем България на световната карта на държавите с високо развити технологии“, каза министър Стойчева.

Тя подчерта, че в момента министерството подготвя официалното административно включване на България в Съвместното предприятие за чипове (Chips Joint Undertaking), което ще финансира мерките по Европейския законодателен акт за интегралните схеми (European Chips Act). „България има нужда от Национален иновационен фонд. Създаваме Борд за иновации към МИР и разработваме активни мерки за насърчаване на иновациите, които са в основата на икономическия и технологичен растеж“, каза още министър Стойчева.

На срещата бяха коментирани и конкретните стъпки, които следват от присъединяването на България към Споразуменията „Артемида“ на НАСА. „Ние сме партньор в това споразумение. То поставя нова ера в нашето стратегическо сътрудничество, базирано на иновации“, каза Стойчева.