Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева обсъди с делегация на японската компания „Мурата Електроникс“ възможностите за високотехнологични инвестиции в България и държавната политика по отношение на подкрепата за развитие и внедряване на иновациите.

„Чрез Министерство на иновациите и растежа България избира през иновациите да постигне растеж и да излезе сред държавите с добре развити високи технологии. Имаме значителен капацитет по отношение на човешкия капитал, ИТ талантите и научно-развойната дейност“, заяви министърът на иновациите и растежа. Министър Стойчева очерта предимствата на страната ни като добра дестинация за чуждестранни инвеститори – стабилната макроикономическа и финансова среда, финансовите и нефинансови мерки, с които държавата подкрепя стратегическите инвеститори. Сред приоритетите на министерството е привличането на високотехнологични инвестиции и развитие на научната и развойна дейност, заяви министърът на иновациите и даде примери със световни компании, които имат научно-изследователски центрове в България.

Стойчева обясни, че са идентифицирани пет области за интелигентна специализация, в които Министерството на иновациите насочва усилия – информационни и комуникационни технологии; мехатроника и микроелектроника; индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; креативни и творчески индустрии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

Представителите на японската компания запознаха министъра с програмата си за т.н. „отворена иновация“ в сектори като роботика, мобилност, здравеопазване и други и заедно обсъдиха организиране на иновативно събитие в България през 2024 г. От компанията посочиха, че са посетили института ИНСАЙТ и „София Тех Парк“.