Ще насърчаваме иновациите и инвестициите както в бизнеса, стартъпите и предприемаческата екосистема, така и в обществото, каза министър Стойчева на Webit 2023

Научноизследователската и развойна дейност и комерсиализацията на науката трябва да бъдат в основата на иновациите, които създаваме. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на световния дигитален форум Webit 2023.

По думите на министъра, придобиването на нови знания трябва да върви ръка за ръка с изграждането на ключови умения. „Без нови умения, които отговарят на предизвикателствата на бъдещето, не можем да сме адекватни в развитието на икономиката ни, както и в развитието на иновациите, към които се стремим“, каза още Стойчева.

Тя заяви, че визията на Министерството на иновациите и растежа е да превърне България в място, където се развиват високотехнологични иновации с висока добавена стойност чрез инвестиции в човешкия и интелектуален потенциал. „В България са едни от най-талантливите, креативни и работливи хора в региона и Европа“, подчерта министър Стойчева.

По думите й, сред основните цели на МИР са развитието и насърчаването на иновациите, високите технологии и инвестициите както по отношение на българския бизнес, стартъпи и предприемаческа екосистема, така и по отношение на обществото.

Тя обяви, че по линия на Фонд на Фондовете към МИР на разположение на предприемаческата система у нас за настоящия програмен период до 2027 г. са над 2 млрд. лв. Ресурсът за малкия и среден бизнес по двете европрограми, които управлява Министерството – Програма „Конкурентоспособност и иновациите в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) и „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) е 5 млрд. лв.

„Уверявам ви, че целият ресурс на Министерството, с всички механизми и финансови инструменти, с които разполагаме, ще бъдат насочени към създаване и развитие на благоприятна среда за устойчив икономически растежа, включваща всички заинтересовани страни по модела на така наречената „отворена иновация“, каза още министърът на иновациите и растежа.