Министърът на иновациите и растежа участва в официалното откриване на пилотния проект ANRAV.beta, част от мащабния проект за улавяне и съхранение на въглерод на завода за цимент в Девня

Мисията на Министерството на иновациите и растежа е да трансформира България като място за нови технологии и зелени инвестиции. Насърчаваме компаниите да се насочат към такива иновативни проекти. Инициативи в научноизследователска и развойна дейност превръщат страната ни в иновационен център за Югоизточна Европа. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на официалното откриване на пилотния проект ANRAV beta в завода за цимент в Девня на „Хайделберг Матириълс“.

ANRAV.beta предвижда изграждане на пилотна инсталация за улавяне на въглеродни емисии. Проектът е първата инвестиционна стъпка от стратегията на компанията за постигане на декарбонизация на циментовите си продукти. В този първи етап ще се изработи малък модел на инсталация за улавяне на въглеродни емисии с цел да извърши тестване на иновативната технология. Анализът на данните от предвидените тестове ще помогнат да се валидират ключови параметри и техническите аспекти на процеса на улавяне на емисиите от СО2. Данните ще бъдат използвани за бъдещото проектиране на пълно мащабна инсталация за улавяне на емисии, а именно проектът ANRAV CCUS. Тестовете ще се проведат в средата на 2024 г. в инсталация, напълно интегрирана в съществуващата производствена топлообменна кула на завода.

ANRAV.beta e част от мащабния проект ANRAV, който е първият за улавяне и съхранение на въглерод в Източна Европа, одобрен от Европейската комисия за финансиране по Фонд „Иновации“ на ЕС.

„С тази конкретна инвестиция област Варна и регионът на Североизточна България стават водещи в зелени устойчиви проекти за развитието на мехатрониката, чистите и кръгови технологии. Чрез този проект други чуждестранни инвеститори ще разпознаят България като място с потенциал и капацитет за развитие на научноизследователска дейност, където се подкрепя комерсиализацията на нови технологии“, каза още министър Стойчева.

По думите й проектът е визионерски не само за България. „Европа може да покаже, че е способна чрез нови технологии да постигне основната цел на Зелената сделка – декарбонизацията. Приветстваме „Хайделберг Матириълс Девня“ в този изключително далновиден проект“, каза още Стойчева.

На церемонията в завода присъстваха директори на компанията от Германия и България и ръководителите на проекта.

______________

Heidelberg Materials е един от най-големите интегрирани производители на строителни материали и решения в света с водещи пазарни позиции в цимента, инертните материали и готовия бетон.