Мярката е първата, която предстои да бъде отворена по новата програма Конкурентоспособност, каза още министърът на иновациите и растежа на Общото събрание на Конфиндустрия България

По новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ предстои да отворим процедура, която е ориентирана към разработка на иновации в предприятията, свързани с изкуствен интелект, роботи, безжични мрежи, облачни мрежи, водородни технологии, биотехнологии и индустрии за здравословен  начин на живот. Надяваме се по този начин да се създаде добавена стойност както за нашата икономика, така и за развиване капацитета в региона и в Европа. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на Общото събрание на Конфиндустрия България: Конференция „Изкуственият интелект: новата индустриална ера“.

„Изкуственият интелект и дълбоките технологии са онези, които трябва да бъдат водещи за нас. Посочените области в процедурата могат да позиционират България в авангарда на развитието и като ресурс, и като потенциал, но и от гледна точка взаимодействието с останалите икономики“, посочи Стойчева.

Тя подчерта, че фирми, които са членове на Конфиндустрия България, могат да кандидатстват за подкрепа по предстоящата процедура. „Следващата мярка, която предстои по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, е за внедряване на вече разработени решения, свързани с високи и дълбоки технологии, както и успешното прилагане на изкуствения интелект в различни области на индустрията“, добави министър Стойчева.

По думите й, Министерството на иновациите и растежа разпознава значимостта както на инвестициите в подобни нови технологии, така и подкрепата, която трябва да се осигури за малкия и среден бизнес. Министър Стойчева подчерта, че визията на МИР е да се превърне в министерство на предприемачеството, иновациите и инвестициите.

Припомняме, че общественото обсъждане на процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ приключи на 23 май 2023 г. Бюджетът на мярката е 127 млн. лв. Безвъзмездната помощ за фирмите ще бъде между 50 000 лв. и 500 000 лв., като те могат да са микро-, малки или средни, както и дружества с до 499 служители или големи предприятия.