През 2023 година Министерството на иновациите и растежа издаде сертификати за 31 инвестиционни проекта с размер на инвестициите за над 660 млн. лв. По тях е планирано разкриването на 2353 нови работни места. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на работна среща с кмета на община Варна Благомир Коцев, областния управител Андрияна Андреева, ректорите на висшите училища в града и представители на местната екосистема.

Министър Стойчева съобщи още, че 18 от сертифицираните проекти са във високотехнологични производства и услуги, а десет са в преработващата промишленост. В Министерството на иновациите и растежа предстои одобрение на още два инвестиционни проекта във високотехнологични производства с прогнозен размер на инвестициите от над 14 млн. лв. и с планирани 180 нови работни места.

По Закона за насърчаване на инвестициите от бюджета на Министерството на иновациите и растежа се отпускат и средства за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и за частично възстановяване на изплатените от работодател осигурителни и здравни вноски. Така през миналата година Министерството предостави близо 18 млн. лв. за подкрепа на 17 инвестиционни проекта.

По време на работната среща в Икономическия университет министър Стойчева обсъди с кмета на Варна и ректорите на университетите внедряването на дълбоките технологии, развитието на иновационните долини и на дълбоко технологичната иновационна долина в града, засилване на връзката между наука и бизнес, привличането на инвестиции в района, както и превръщането на Варна в привлекателен център за иновации. „Като град на знанието Варна има огромен потенциал да бъде един от центровете за иновации и да създава капацитет за икономиката. МИР надгражда възможностите за подкрепа на инвестиционни проекти в индустрията и услугите чрез усъвършенстване на нормативната уредба. Работим за ускорено икономическо развитие и намаляване на дисбалансите на регионално ниво“, стана ясно още от думите на Стойчева.

По-рано през деня министър Стойчева присъства и на церемонията за тържественото отбелязване на 143 години от основаването на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.