Министерството на иновациите и растежа насърчава взаимодействието наука-бизнес с цел развиване на продукти и услуги с висока добавена стойност. Научната и развойна дейност е основа за създаване на иновации, а те могат да ребрандират България като място за високотехнологични инвестиции. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на конференцията „Изкуствен интелект и smart индустрия, smart градове и smart живот“. Събитието се организира съвместно от Френско-българската търговска и индустриална камара и Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Министър Стойчева подчерта, че у нас има изградени Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения, които ще бъдат финансирани за бъдещо разширяване през Програмата за Научни изследвания, иновации, дигитализация и интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), която МИР управлява.

„ПНИИДИТ е една от двете програми в министерството, която ще увеличи възможностите на малките и средни предприятия да внедряват иновации в производствата си и да повишават своята конкурентоспособност. От друга страна, научната и развойна дейност ще може да намери приложение в бизнеса чрез продуктите и услуги, които се създават“, коментира министърът. Тя насърчи компаниите от двете търговски камари да търсят начини за взаимодействие с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT.

„В България има таланти, има инфраструктура, има и капацитет за развитие на иновации. Трети сме в света по IT специалисти и втори по предпочитана дестинация за отваряне на офиси на стартъпи“, посочи министър Стойчева.

Тя обяви, че до края на годината предстои и отварянето на две процедури за кандидатстване от компании по програмата „Конкурентоспособност и иновации“ – за разработване на иновации и за внедряване на иновации. „В момента има отворена процедура за кандидатстване за развитие на индустриални зони и паркове“, каза още министърът.