Министерството на иновациите и растежа цели да подобри конкурентоспособността и пазарното присъствие на предприятията от културните и творчески индустрии. За това са осигурени 117,5 млн. лв. по процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ от европейската програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията. Мярката е насочена към микро- и малки семейни фирми и такива от творческите индустрии и занаяти. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 25 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Процедурата бе обявена за обществено обсъждане преди седмица. Това каза министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на втората международна конференция на креативните индустрии „CreaTech Summit South-East Europe“, организирана от CreaTech Bulgaria – първия в България клъстер на културни и творчески индустрии.

Министър Стойчева подчерта ролята на държавата за създаването на политики в подкрепата на културните и творческите индустрии, които да спомогнат за създаването на подходяща среда за създаване и приложение на иновации, привличане на инвестиции за развитие на сектора, както и подобряване имиджа на България пред света.

„Иновациите са катализатор на промяна и културните и творчески индустрии са един от секторите, който може да подкрепи тази промяна. Културните и творческите индустрии позиционират България като конкурентоспособна в международен план. Министерството на иновациите и растежа работи целенасочено за превръщането на страната в атрактивна дестинация за иновации, таланти и инвестиране“, заяви министър Стойчева.

Министърът на иновациите и растежа посочи още, че МИР си е поставило за цел да засили сътрудничеството между държавите в Югоизточна Европа с водещата роля на България и превръщането на региона в иновационен хъб в областта на новите технологии, дигитализацията, научните постижения, предприемаческата и стартъп екосистема.