Министърът на иновациите и растежа участва в 16-тата Европейска космическа конференция в Брюксел

Космосът има стратегическо значение за обществото, дългосрочната конкурентоспособност, икономическия растеж и работните места. Секторът допринася за развитието на нови пазари и бизнес възможности за промишлеността и малките и средни предприятия и стартъпите, както и за укрепване на иновационните позиции на Европейския съюз. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на 16-тата Европейска космическа конференция в Брюксел. На събитието беше обсъдено бъдещето на европейската космическа екосистема за автономен и стратегически достъп до космоса.

„България има над 50 години опит в областта на Космоса и капацитет да допринесе за развитието на космическите технологии в Европа. Активно подкрепяме сектора, включително малки и средни предприятия, за разработване на нови пазари и реализиране на нови бизнес възможности“, подчерта министър Стойчева.

По думите й, сътрудничеството с Европейската комисия и Европейската космическа агенция допринася за укрепването на българския космически технологичен и икономически капацитет. „Имаме амбицията да увеличим броя на новите компании в сектора, на предприемачите и младите хора, които да се възползват от програмите“, обяви министърът на иновациите и растежа.

През последните години България реализира успешни космически проекти във важни области като производство на космическа храна и изграждане на космически оранжерии, информационни системи за мониторинг на хидроенергийни резервоари, разработване на комуникационни сателитни терминали, софтуерни платформи за агрегиране и анализ на данни от сателит, наносателитно захранване на системи, наземно наблюдение на земеделски и горски територии и много други. „Също така една от деветте компании от New Space, избрана да се присъедини към програмата Коперник, е българска“, каза още Стойчева.

Министърът на иновациите и растежа отбеляза и развитието на международното сътрудничество в сектора – България стана 32-рата страна, подписала Споразуменията „Артемида“ на НАСА. „Насърчаването на ключови базови и дълбоки технологии като изкуствен интелект, микроелектроника, роботика, аерокосмически комуникации ще ни даде предимство да стимулираме бъдещия прогрес в сектора. Това от своя страна ще даде тласък в развитието на иновациите и тяхната полза за човечеството“, подчерта министър Стойчева.

В рамките на конференцията тя разговаря и с белгийския държавен секретар по въпросите на икономическото възстановяване и стратегическите инвестиции, отговарящ за научната политика Томас Дермин. На нея двамата обсъдиха сътрудничество в областта на иновациите в сектор „Космос“. Министър Стойчева проведе още срещи с вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Крис Петерс, генералния директор за отбранителна индустрия и космос в Европейската комисия Тимо Песонен и представители на компанията „Еърбъс“.