България разглежда космическия сектор като стратегически актив, който допринася за създаването на нови пазари и бизнес възможности за индустрията и за развитието на малките и средни предприятия. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) в Брюксел. В частта „Космическо пространство“ ръководители на българската делегация са министърът на иновациите и растежа и заместник-постоянният представител на Република България към ЕС Иванка Ташева.

„Европа трябва да запази водещи позиции в предоставянето на космически данни и услуги чрез активизиране на усилията си за укрепване на космическите си програми и създаване на механизми за стимулиране на успешна европейска космическа промишленост“, каза още министърът на иновациите и растежа.

„По отношение на Космическата стратегия на ЕС за сигурност и отбрана България счита за важно да се осигури обща рамка за сигурност, безопасност и устойчивост в космоса, която да гарантира последователен и общоевропейски подход, при запазване на гражданския характер на програмите и предлаганите услуги“, заяви министърът на иновациите и растежа Стойчева. По думите й, с цел гарантиране на автономен достъп на ЕС до космическото пространство трябва да се намери работещ модел, ориентиран към услугите, основан на нов подход за възлагане на обществени поръчки и подобрена рамка за конкуренция.

В рамките на Съвета в частта „Космическо пространство“ се прие и проект на заключения относно „Управление на космическия трафик: актуално състояние“.

По време на заседанието беше даден мандат за преговори с Европейския парламент (общ подход) по предложението за Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии. Съветът също така одобри и политическо споразумение за привличане и задържане в Европа на талантите в областта на научните изследвания, иновациите и предприемачеството.