Европа трябва да запази водещата си позиция в предоставянето на космически данни и услуги, каза още Стойчева на Съвета по конкурентоспособност на ЕС в частта „Космос“

България разглежда космическия сектор като стратегически актив, който допринася за развитието на нови пазари и на бизнес възможности за индустрията, включително на малките и средни предприятия и стартиращите компании. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на неформалния Съвет по конкурентоспособност на Европейския съюз в частта „Космос“. На срещата министрите на ЕС, отговарящи за Космоса, обсъждаха космическата стратегическа автономия и устойчивост. В дебата участваха и еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон, генералният директор за отбранителна индустрия и космос в Европейската комисия Тимо Песонен и генералният директор на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер. Част от българската делегация в Испания е и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов.

„Европа трябва да запази водещата си позиция в предоставянето на космически данни и услуги. За да има устойчивост в космическия сектор, ЕС трябва да работи за укрепване на космическите си програми и да създаде механизми за насърчаване на успешна европейска космическа индустрия“, каза още министърът на иновациите и растежа. Европейските космически програми са ключови за осигуряване на индустриална и стратегическа независимост на Европа, тъй като допринасят за решения на обществени предизвикателства и глобални проблеми.

„България счита за важно координираното европейско действие за осигуряване на достъп до критични космически технологии и справяне с недостига във веригите за доставка на ключови компоненти или материали“, подчерта министър Стойчева.

България подкрепя действията за намирането на единен подход в ЕС и държавите-членки за управлението на космическия трафик, насърчаващ ефективен достъп до Космоса чрез защита на настоящите ракети-носители и разработване на нови системи за изстрелване. „Така ще се осигури устойчивост и непрекъснат технологичен прогрес“, заяви още Стойчева.

По думите й, политиката на безплатно, пълно и отворено предоставяне на данни трябва да се поддържа, за да се гарантира ориентирания към потребителите характер на космическата програма и да се запази потенциалът за търговска експлоатация.

Министър Стойчева каза още, че осигуряването на взаимодействие между различните космически програми, както и съгласуваност с Рамковата програма за научни изследвания на ЕС „Хоризонт Европа“ и други свързани политики на ЕС, значително ще подпомогне използването на данни и достъпа до широк кръг потребители, включително на малки и средни предприятия извън космическия сектор.

„Считаме за важно продължаването на усилията за изграждане и укрепване на капацитета за участие в космическата програма и във всички държави-членки, с повишен акцент върху стартиращите предприятия и иновативни компании“, заяви министърът на иновациите и растежа.

На водеща снимка: Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и министърът на науката и иновациите на Испания Диана Морант Рипол