МИР разполага със значителен финансов ресурс, който ще подпомага развитието на високотехнологичните иновации, каза още Стойчева на работна среща в Габрово

Иновационната екосистема в Габрово може да увеличи конкурентоспособността на България. Регионът е припознал визията за насърчаване на иновациите като основа за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и разпознава важността на научната и развойна дейност за развитието на новата вълна иновации. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на работна среща в Технологичния парк към Техническия университет в Габрово. В нея участваха областният управител инж. Мария Башева-Венкова, кметът на града Таня Христова, ректорът на Техническия университет-Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров, представители на местния бизнес и екосистема, както и на академичната общност.

„Една от основните цели на Министерството на иновациите и растежа е да подкрепи създаването на иновационни екосистеми, тъй като те са част от стратегията на Европа за повишаване на конкурентоспособността“, каза министър Стойчева. По думите й целта на МИР е да ребрандира България като място за развиване на иновации и нови технологии с висока добавена стойност както за гражданите, така и за бизнеса.

„Искаме да позиционираме България като място, където съвременните решения работят за повишаване на стандарта на живот и конкурентоспособност на икономиката“, каза още министърът на иновациите и растежа.

Тя подчерта, че сред приоритетите на правителството е развиването на научния и изследователски капацитет като основа за икономически растеж и комерсиализирането на технологии за създаване на иновации.

„В министерството поставяме ясен акцент върху високите технологии, нови сектори като култура и креативни индустрии, постигането на зелен преход и финансирането на „зелени“ проекти, както и подкрепа за създаване на нови решения, базирани на научна и развойна дейност“, заяви Стойчева.

По линия на МИР за настоящия програмен период до 2027 г. има финансов ресурс за българските фирми в размер на над 5 млрд. лв. по двете европрограми, които министерството управлява – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

„До края на годината предстои да отворим три процедури по Програмата „Конкурентоспособност“ за над 530 млн. лв. – за разработване на иновации, за внедряване на иновации и за подобряване на производствения капацитет на семейни фирми и занаятчии“, каза министърът на иновациите и растежа.

Тя припомни, че в момента фирмите могат да кандидатстват за финансиране по две отворени процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост. Първата е за развитие на индустриалните зони и паркове в страната с бюджет 212.5 млн. лв. По нея документи се подават до 5 ноември, като Северна България е с приоритет с цел намаляване на регионалните дисбаланси в страната. Втората е за преход към кръгова икономика. Бюджетът е 180 млн. лв., а кандидатстването е до 3 октомври. Микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост могат да кандидатстват за внедряване на „зелени“ методи и технологии за производствата си.

По данни, които изнесе министърът на иновациите и растежа, в област Габрово 30 фирми получават близо общо 8 млн. лв. по процедурата „Технологична модернизация“ от НПВУ. Със средствата предприятията ще могат да обновят и модернизират техническия си парк с ново оборудване, техника, машини, софтуер и др. По мярката „ИКТ решения и киберсигурност“ 24 фирми от областта получават общо близо половин милион лева. С тях ще могат да се покриват разходи и за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.