Министърът на иновациите и растежа участва в демонстрационен ден за иновации в здравеопазването в Европейския парламент

Иновациите променят начина на прилагане на здравеопазването от лечение към грижа и носят надежда. Те имат решаваща роля за справяне с някои от най-належащите предизвикателства в здравния сектор в световен мащаб. Включването на технологиите в здравеопазването ще доведе до скок в осигуряването на достъп, персонализиран подход и превенция. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева по време на демонстрационен ден за иновации в здравеопазването в Европейския парламент в Страсбург. Провеждането му има за цел да насърчи развитието и прилагането на иновациите в здравната грижа и да подкрепи предприемаческия подход към здравеопазването в Европейския съюз. В него се включиха още италианският евродепутат Никола Прокачини, българските евродепутати Радан Кънев, Петър Витанов и Цветелина Пенкова, както и представители на стартъп компании от здравния сектор и на най-голяма организация за предприемачество и образование в Европа JA Europe.

„Глобалната пандемия от COVID-19 постави на изпитание устойчивостта на здравните системи по света. Тя демонстрира и невероятния капацитет на човешката изобретателност да реагира бързо и ефективно на безпрецедентни предизвикателства. Това само показва важността на иновациите в здравеопазването“, посочи Стойчева. По думите й, предизвикателствата в сектора изискват обединени усилия от всички заинтересовани страни, като иновациите могат да бъдат нишката, която ги свързва.

„Иновациите насърчават сътрудничеството не само в рамките на нациите, но и извън техните граници. Политиката за развиване на иновациите  е хоризонтална, защото те влияят на всички сектори. Иновативните решения могат да премахнат бариерите пред достъпа до здравеопазване, като гарантират, че всички получават здравни грижи“, посочи министърът.

Стойчева даде за пример трансфер на данни, изкуствен интелект и машинно обучение като технологии, които трансформират здравеопазването като предоставят информация за моделите на заболяванията, ефективността на лечението и здравето на населението. Тези данни могат да информират за по-добро вземане на решения на всички нива, посочи още тя.

„Иновациите в здравния сектор ще променят начина на прилагане на здравеопазването. Твърдо смятам, че дигиталната грамотност в здравеопазването е абсолютно задължителна и че разбирането за ролята на иновациите ще доведе до по-лесни и бързи решения, които да подобрят сектора“, подчерта министърът на иновациите.

Тя посочи още, че Европа се нуждае от по-тясно сътрудничество с международни образователни институции с фокус върху уменията и квалификациите на учениците в дигитална грамотност. Европа може да засили конкурентоспособността си, ако инвестира сериозно в предприемачески решения в здравния сектор. „България може да има водеща роля в утвърждаването на дълбоките технологии и Югоизточна Европа като иновационен хъб“, каза още Стойчева.