Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и посланикът на Япония в България Н. Пр. Мичигами Хисаши проведоха работна среща в Министерството на иновациите и растежа. На нея обсъдиха задълбочаването на двустранните икономически отношения между България и Япония в областта на иновациите.

„Един от основните приоритети на Министерството на иновациите и растежа е да превърне България в място, в което се създават високотехнологични иновации на основата на научна и изследователска дейност и интелектуален потенциал“, каза на срещата министър Стойчева. По думите й, МИР идентифицира пет области за интелигентна специализация, в които насочва усилията си – информационни и комуникационни технологии; мехатроника и микроелектроника; индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; креативни и творчески индустрии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

Посланикът на Япония подчерта, че България може да използва напредъка си в областта на технологиите и иновациите, за да представя богатото си културно и историческо наследство. Той каза още, че образованието и инвестициите в развитие на човешкия потенциал са от огромно значение за Япония.

Министър Стойчева и Н. Пр. Мичигами Хисаши обсъдиха още задълбочаването на двустранните отношения между България и Япония по отношение на развитието на иновации в туризма, културата и креативните индустрии. Двамата разговаряха за участието на България на Експо 2025 в Осака, както и дейността на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – ИНСАИТ.

Министърът на иновациите и растежа и Н. Пр. Мичигами Хисаши обсъдиха още развитието на японските компании в България, както и възможностите за инвестиции у нас и в Япония.