Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и посланикът на Индия в България Н. Пр. Санджай Рана проведоха работна среща в Министерството на иновациите и растежа. На нея двамата обсъдиха задълбочаване на двустранните икономически отношения между България и Индия в областта на иновациите и предприемачеството.

„Изключително важно за развитието на иновациите, бизнес средата и икономиката е насърчаването на предприемаческото мислене. Смятам, че предприемачите трябва да бъдат подкрепяни, за да могат чрез потенциала си да реализират успешни проекти“, подчерта министър Стойчева.

Посланикът на Индия заяви, че именно иновациите са бъдещето на сътрудничеството между двете държави. Той каза още, че му предстои среща с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (ИНСАИТ) и с Агенцията на насърчаване на малките и средни предприятия.

Министър Стойчева и Н. Пр. Санджай Рана обсъдиха образованието и научно-изследователската дейност като ключови фактори за развитието на иновациите и взаимодействие между университети от Индия и България в областта на новите технологии и иновациите.

Посланикът на Индия заяви, че ИТ секторът у нас е много добре развит и пет от най-големите индийски компании имат офиси в България и успешно развиват дейността си тук. От своя страна, министър Стойчева го запозна с приоритетите на Министерството на иновациите и растежа. Сред тях посочи привличането на високотехнологични инвестиции и развитието на научно-развойната дейност в секторите информационни и комуникационни технологии, мехатроника и микроелектроника, индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии,  кръгова и нисковъглеродна икономика.