Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и посланикът на Грузия Н.Пр. Отар Бердзенишвили обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в областта на иновациите. Стойчева заяви, че работи целенасочено за това България да бъде привлекателно място за инвестиции във високотехнологични сектори, които да създават висока добавена стойност в икономиката ни. Тя добави, че е започнала инициатива за превръщането на Югоизточна Европа в иновационен хъб с водещата роля на България. „Целта ни е да създадем устойчиви партньорства с държавите от региона, които да привлекат таланти, да се изгради интелигентна специализация и технологичен капацитет“, посочи министър Стойчева. Тя подчерта, че министерството е сключило Меморандум за сътрудничество с Министерството на изследванията, иновациите и цифровизацията на Румъния, като в момента се работи усилено за установяване на партньорства и с Гърция, Хърватия, Словения, Черна гора. Стойчева заяви, че сътрудничеството между държавите от региона трябва да се основава на тематичните области за интелигентна специализация – информационни и комуникационни технологии, мехатроника и микроелектроника, биоикономика и биотехнологии, креативни и рекреативни индустрии и кръгова и нисковъглеродна икономика, които се очертават като водещи за Югоизточна Европа.

Н. Пр. Отар Бердзенишвили отбеляза, че иновациите са една от областите, в които партньорството между Грузия и България трябва да се задълбочи. Посланикът изрази желание и Грузия да бъде включена в инициативата за превръщането на Югоизточна Европа в иновационен хъб.