Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и министърът на науката, технологичното развитие и иновациите на Сърбия Йелена Бегович обсъдиха взаимодействие за превръщането на региона в иновационен хъб. Целта е да се засили сътрудничеството между двете държави, както и региона като цяло, в областта на новите технологии, дигитализацията и научните постижения. Стойчева и Бегович проведоха работна среща в рамките на най-голямото технологично събитие в света WEB SUMMIT 2023, в което министър Стойчева ще участва по-късно през деня в панела „Бъдещето на жените в технологиите“. На срещата присъства и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков.

„В Министерството на иновациите и растежа сме си поставили като цел да изградим мрежа от иновационни долини в региона, които да свържем в хъб. Така страните от региона ще могат да си сътрудничат в създаването, развитието и внедряването на иновации и нови технологии”, заяви по време на срещата министър Стойчева.

Тя обясни, че Министерството на иновациите и растежа подписа меморандум за сътрудничество с министерството на иновациите в Румъния. Министър Стойчева заяви, че възнамерява да подпише такива споразумения и с други балкански страни. „За съжаление, Европа изостава от САЩ и Китай, когато става дума за иновации и технологичен прогрес. Обединявате ни е възможност за повишаване на конкурентоспособността както на всяка отделна страна, така и на континента като цяло“, посочи министърът на иновациите и растежа.

Стойчева и Бегович обсъдиха развитието на предприемаческата и стартъп екосистемата в България и Сърбия и на Балканите. „Научната и развойна дейност е основа за разработването на иновации, а компаниите трябва да бъдат подкрепяни да комерсиализират научните разработки в дейността си“, каза Стойчева. По думите й, нивото на образование и капацитета на академичните среди е от ключово значение за развитието на иновациите и продукти и услуги с висока добавена стойност за икономиката. От своя страна министър Бегович заяви, че във фокуса на сръбското министерство на иновациите е насърчаването на биотехнологиите.

Двете коментираха и възможности за обмяна на опит между София Тех Парк и Научно-технологичния парк в Ниш, както и сътрудничество в съвместни проекти и инициативи. Обсъдиха още и посещение на делегация от Сърбия у нас.

Министър Стойчева запозна колегата си и с финансовите инструменти, с които МИР подкрепя българските фирми, предприемачи и стартъпи през европрограмите, които управлява, Фонда на фондовете и Българската банка за развитие.