Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и генералният директор за образование, младеж, спорт и култура в Европейската комисия Пиа Хансен обсъдиха развитието на иновациите в образованието в Европейския съюз. На срещата в Брюксел двете потвърдиха, че ще си сътрудничат още в областта на креативните индустрии, културата и подкрепата на научната и развойна дейност като основа за създаване на иновации с висока добавена стойност.

„Сред приоритетите на Министерството на иновациите и растежа и на правителството е да работим за развитието и повишаването на потенциала на българските университети. Те са тези, които изграждат основата за иновациите, базирани на научни изследвания. Нашата задача е да насърчаваме процеса и да подпомагаме комерсиализацията им в бизнеса“, каза по време на срещата министър Стойчева.

По думите й, чрез инвестиции в иновациите и тяхното развитие, Европа ще повиши своята конкурентоспособност на глобалния пазар. „Имаме воля да направим промяна, да обърнем фокуса към привличането на все повече млади и образовани хора, които да развиват идеите си в Европа“, каза още Стойчева.

Тя изтъкна, че България отдавна не е дестинация за аутсорсинг и нископлатена работна ръка, а място, в което се развиват и работят квалифицирани и образовани хора. „България е на трето място в света по IT специалисти на глава от населението. Това е изключително добре развит сектор у нас“, каза още министърът. Стойчева заяви, че потенциал за развитие у нас имат и аутомотив секторът, микроелектрониката, мехатрониката, софтуерното инженерство, изкуственият интелект, биотехнологиите, културните и креативни индустрии.

Генералният директор Пиа Хансен подчерта, че е впечатлена от работата на МИР и очаква с удоволствие бъдещето сътрудничество между двете институции.

По-рано през деня министърът на иновациите и растежа участва в среща на фасилитаторите на иновации във висшето образование в Европа.

По време на дискусията министър Стойчева подчерта, че образованието е ключов фактор в развитието на иновациите, а научните изследвания могат да бъдат в центъра на икономическия растеж. „Ние като общност, като заинтересовани страни за напредъка на Европа в световен мащаб, трябва да инвестираме първо в качествено образование, а след това в развитие на иновациите“, заяви министърът. Тя подчерта, че МИР има както визията, така и ресурсите да подпомага и новите технологии, ключовите индустрии, предприемачите, стартъпите и инвестициите.

Министър Стойчева каза още, че сред целите на МИР е създаването на иновационни регионални долини в Европа. По думите й, обособяването им ще спомогне обмяната на опит и добри практики между държавите, ще засили технологичния трансфер, ще насърчи развитието на предприемаческите и стартъп екосистеми и ще повиши конкурентоспособността им. „Във Варна вече има дълбокотехнологичен порт, в Пловдив предстои откриването на иновационна долина в областта на биоикономиката, а в Стара Загора – на водородна долина. Преди два дни подписахме Меморандум за сътрудничество в иновациите с министерството на иновациите на Румъния, което ще помогне за свързването на иновационните региони в обща мрежа за развитие на Европа”, каза министър Стойчева.