Бюджетът на мярката е 127 млн. лв. и е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

До края на ноември ще обявим за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е с бюджет 127 млн. лв. и е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на форум „Отговорно бизнес поведение“, организиран от Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия“ към МИР. „Това е процедура, която е насочена изцяло към подобряване на възможностите на българските компании да въвеждат нови модели и практики на работа, които са в синхрон със световните тенденции“, заяви Стойчева.

Пред представители на над 400 фирми министър Стойчева подчерта, че Министерството на иновациите и растежа, чрез различни финансови инструменти, насърчава компаниите да инвестират в нови технологии и зелени проекти. В момента активна за кандидатстване е процедурата „Внедряване на иновации“. По нея ще се финансират компании за придобиване на съоръжения, машини, оборудване, „ноу хау“ и др. Подкрепят се фирмите да стават по-модерни и екологично отговорни, в синхрон с насоките на ОИСР и съобразявайки се с въздействието върху околната среда и обществото, стана ясно още от думите й.

„Предстои Фондът на фондовете да обяви финансиране на проекти, насочени към кръгова икономика и в частност енергийна и ресурсна ефективност под формата на гаранционен продукт в размер на 198 млн. лв.“, съобщи още Стойчева и подчерта, че и по линия на Българската банка за развитие има различни възможности в подкрепа на иновативни и зелени проекти на малките и средни предприятия.

„Министерството на иновациите и растежа е припознало взаимодействието с бизнеса като свой приоритет. Надявам се да работим в тясно сътрудничество заедно, да насърчим партньорството между публичните институции и бизнеса. По този начин може да осигурим добра среда за развитие на бизнеса в България“, каза още министърът.

„Насърчаваме участието на представители на българския бизнес в повече световни изложения. Работим усилено да превърнем България в иновационен хъб за Югоизточна Европа. Мисията ни е да трансформираме страната ни като място за нови технологии и да сме пример за внедряване на по-ефективни и по-добри начини за развитие на бизнеса“, заключи министър Стойчева.

Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия представи по време на форума приоритетите и задачите си като Национална контактна точка за популяризиране на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за отговорно бизнес поведение. В събитието участваха още министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, представители на работодателските организации, академичните среди, бизнеса и др.