По Програмата за научни изследвания и иновации над 2 млрд. лв. ще бъдат на разположение за съвместни инициативи между наука и бизнес

От следващия програмен период по Програмата за научни изследвания и иновации  над 2 млрд. лв. ще бъдат на разположение за съвместни инициативи между наука, университети, изследователски институти и предприятия. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по време на откриването на Дълбоко технологичен иновационен порт в Икономическия университет във Варна. На събитието присъстваха още министърът на туризма Илин Димитров и ректорът на университета – проф. д-р Евгени Станимиров.

„Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 г. с бюджет от 2.14 млрд. лв. предстои да бъде изпратена до дни за одобрение в Брюксел“, подчерта той. Пулев увери, че по нея всички научноизследователски организации и университети в гр. Варна са допустими като партньори, съвместно с предприятия.

„Те ще могат да участват с проекти за съвместни програми за дълбока технологична трансформация с общ бюджет от 100 млн. евро., както и за иновативни ваучери на предприятията за използване на научна експертиза за 25 млн. евро“, допълни министърът. По думите му по ПНИИДИТ ще са допустими още съвместни проекти за разработване на нови продукти и пазари чрез потенциала на зелените и цифрови технологии и иновации с  общ бюджет от 30 млн. евро.

Министърът на иновациите и растежа посочи още, че три висши училища от Варна ще получат финансиране по процедурата за Центрове за върхови постижения и Центровете за компетентност с бюджет е 141,7 млн. евро за 2021-2027 г. Това са „Висше военноморско училище – Варна  по проекта за изграждане на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”, Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – Варна – партньор в 2 проекта за изграждане на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)” и Национален център по мехатроника и чисти технологии , като и Икономически университет – Варна – партньор в Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“.

Пулев съобщи, че по ПНИИДИТ се предвиждат още  25 млн. евро за подкрепа за съществуващи регионални иновативни клъстери, като например Морския клъстер България в град Варна, а варненският дигитален и иновационен хъб ще получи възможност да подаде ново предложение по програма „Цифрова Европа“ и този път да бъде положително оценен, като  Финансирането може да достигне 7 млн. евро за 7 години.