За преодоляване на последствията от COVID-19 в областта са сключени 347 договора на обща стойност над 7 млн. лв.

От област Ямбол са подадени общо 24 проектни предложения за общо над 12 млн. лв. по първата процедура „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това стана ясно днес на мобилната приемна на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев в област Ямбол. Тя е част от обиколката му в цялата страна във връзка с разясняване на местния бизнес относно възможностите за кандидатстване по ПВУ и структурните фондове на ЕС. На нея присъстваха още началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов, областният управител на Ямбол Георги Чалъков и главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева.

„По първата отворена мярка – „Технологична модернизация“, получихме над 2 500 проектни предложения за над 1 млрд. лв. В момента тече кандидатстването по втората процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ на стойност 30,6 млн. лв., като до момента са подадени над 4 000 проектни предложения“, заяви Пулев. По нея фирми могат да кандидатстват за създаване на уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, за дигитален маркетинг, киберсигурност и др.

„За съжаление, от област Ямбол интересът не е толкова голям в сравнение с останалите райони, в които бяхме. Именно затова и екипът на МИР е тук – за да даде повече информация и да насърчи фирмите от региона да кандидатстват за средства по Плана за възстановяване“, каза Пулев.

По думите на министъра, следващата процедура – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, на стойност 200 млн. лв., ще помогне на български фирми да станат енергийно независими. Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т.нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба, без да може да се препродава.

В момента за обществено обсъждане е обявена и процедурата за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. По линия на МИР от Плана за възстановяване към българския малък и среден бизнес тръгват 600 млн. лв. до края на годината.

„Министерството на иновациите и растежа ще обяви и всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура „Технологична модернизация“ до края на годината“, каза на среща с областния управител Илияна Илиева, главен директор на ГД ЕФК. Тя допълни, че е приключила първата фаза на одобрение на проектните предложения и към следващата минават 2 000 от тях.

Илиева припомни, че новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на стойност 3 млрд. лв. бе одобрена от ЕК за рекордно кратък срок – подадена на 16 август и одобрена на 3 октомври.

„Очакваме следващия месец да бъде одобрена и Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв. Тя е нова за България и ще финансира дигитални решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации“, каза още Илиева.

Началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов заяви, че в област Ямбол сключените договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. са 44 за над 24 млн. лв., като 37 от тях са приключили. Основните подкрепени сектори са „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ и „Производство на мебели“.

По думите му, по процедура „Енергийна ефективност“ са сключени 7 договора за над 700 хил. лв. с фирми от областта, както и 347 договора за преодоляване на последствията от COVID-19 на обща стойност над 7 млн. лв.

По данни на Българската банка за развитие, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа, са подкрепени 87 предприятия в област Ямбол за над 18 млн. лв., а по линия на Фонда на фондовете са сключени 33 договора за над 28 млн. лв., каза още Якимов.