Парите на българския данъкоплатец ще бъдат публично и прозрачно управлявани, заяви министърът на среща с Фондовата борса

Създава се инвестиционен инструмент между Фондовата борса, Българската банка за развитие /ББР/ и частни инвеститори за финансиране на малки и средни предприятия при пълна прозрачност. Това обяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по време на среща с изпълнителния директор на Българската фондова борса /БФБ/ доц. д-р Маню Моравенов и заместник-председателя на Съвета на директорите на БФБ Васил Големански.

Пулев подчерта, че лимитът за кредитите в Българската банка за развитие остава до 5 млн. лв., а МСП остават целеви сегмент на банката.

Според него, по-активното взаимодействие с Българската фондова борса ще насочи част от кредитирането и инвестиционния портфейл на банката към публичните пазари. „Така адресираме два проблема. Парите на българския данъкоплатец ще бъдат публично и прозрачно управлявани. Всеки ще може да се запознае публично с всичко, процесите няма да се случват на тъмно, а документите да са само в някакви чекмеджета, канцеларии и архиви“, изтъкна Пулев. Той допълни, че ще бъдат подкрепени капиталовите пазари чрез вкарването в процеса на сериозен институционален играч като ББР.

Пулев обобщи, че се правят две нововъдения. „Първото – разширява се продуктовата гама на ББР чрез съфинансиране съвместно с  големи финансови организации с безупречна репутация. ББР ще има допълващ финансов капацитет, а рискът ще се управлява според златните стандарти на банките за развитие в Европа. Целта е ББР да не избутва, а да допълва капиталите, особено там, където липсва частно финансиране, обясни той. Второто нововъведение се прави за максимална публичност на работата, като се изразява във финансиране чрез публичните пазари и БФБ. „Така ще осигурим нови канали за финансиране на МСП“, каза още Пулев.

На въпрос за управлението на ББР занапред, той отговори, че към сегашните трима членове на Надзорния съвет ще бъдат добавени поне още двама и, дори в разширения си състав, надзорът на ББР ще получава сумарно по-малко заплати, отколкото досегашният състав от трима души.

Изпълнителният  директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов заяви,  че за първи път министър на иновациите посещава Борсата и е доволен, че една година след старта на BEAM – пазара и девет успешни IPO – та решението да се направи инвестиционен инструмент между Фондовата борса и ББР представлява силна и навременна инициатива. По думите му, налице е съществуващ интерес от компании за финансиране през  BEAM от 300 млн. лв. за следващите 12 месеца. Поради кризата на фондовите пазари, в момента инвеститорите са много внимателни и институционалната подкрепа чрез предложения инвестиционен инструмент ще им подейства силно стимулиращо, посочи той. Инвестиционният инструмент ще финансира напълно прозрачно набирания на капитал през Борсата. Инструментът ще финансира както дългово – посредством участия в облигационни емисии, издавани през Борсата, така и дялово – в IPO-та.

По думите му,  ББР ще има най-вече ангажимент за обезпечаване на ресурс за дълговите финансирания по съвместния проект, а БФБ ще се ангажира с привличане на ресурс за частта за дялови финансирания. Инвестиционният инструмент ще привлича допълнителни средства от институционални и индивидуални инвеститори на Борсата за постигане на целите си, като се предвижда той самият да осъществи IPO след учредяването си.

Пулев добави, че ще се таргетират проекти със „зелен“ профил и социална насоченост, които ще осигурят нови канали за финансиране на малките и средни предприятия посредством инвестирането в облигации, в т.ч. и „зелени“ облигации, и в дялови инструменти.

Началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов съобщи че, се създава работна група с ББР, БФБ и МИР, която да изгради механизма за структуриране на този инвестиционен процес с оглед спазването на приложимите нормативни изисквания.