5 500 от 6 000 регистрирани фирми в област Габрово могат да кандидатстват за средства по Плана за възстановяване

Работим приоритетно да увеличим инвестициите в Северна България, която е нашият основен фокус. Това заяви в Габрово министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. Градът е поредният областен център – част от мобилните приемни на министъра и неговия екип, чиято цел е да популяризират кандидатстването по процедурите по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ и структурните фондове на ЕС.

„Опитваме се да въведем нов подход в Българската агенция за инвестиции, за която отговаря Министерството на иновациите и растежа. Той трябва да е проактивен, а не реактивен. Важно е да реагираме на момента на нуждите на инвеститорите, а не на парче при запитвания“, каза Пулев.

По думите му инвестиционните проекти са сложни и сериозни механизми, по които трябва да върви много ясна и точна комуникация. От една страна между отделните ведомства, а от друга между изпълнителната и местната власт.

„Ние, в качеството си на Министерството на иновациите и растежа ще бъдем координатор между отделните звена. Надявам се на добра приемственост, както и условия на работещ парламент съвсем скоро, за може процесите, които в момента сме задвижили, да имат своето добро продължение“, допълни министъра.

Министър Пулев обяви, че до края на годината микро-, малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват за над 735 млн. лв. Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ и по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ПКИП/ към Министерството на иновациите и растежа. 600 млн. лв. са средствата само по НПВУ.

„Правим всичко възможно да подкрепим най-уязвимия сегмент от българския бизнес. Пари има. Планът за възстановяване и устойчивост е отворен и работи, въпреки всички спекулации“, поясни Пулев. Той призова фирмите от областите Габрово, Плевен, Велико Търново и Ловеч, както и цяла Северна България, да кандидатстват до 21 септември 2022 г. по първата отворена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост – Технологична модернизация. Тя е в размер на 260 млн. лв. Документите за нея се подават изцяло онлайн през системата ИСУН.

Министърът обяви, че в рамките на месец септември ще стартира и втората процедура по ПВУ – програмата за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв. По нея ще могат да кандидатстват около 1 400 фирми.

„До края на годината ще се отворят още две програми по Плана за възстановяване и устойчивост – за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.“, допълни Пулев.

От почти 6 000 регистрирани фирми в област Габрово 5 500 от тях отговарят на критериите за микро предприятия – с до 9 заети служители.

„На пълни обороти работим и по структурните фондове на Европейския съюз. Общата им сума за следващия програмен период е 7 млрд. лв. само по линия на Министерството на иновациите и растежа“, заяви министърът. Той поясни, че първата програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията с общ бюджет 3 млрд. лв. е входирана за одобрение в Брюксел. Втората –„Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена за одобрение до 23 септември.

На въпрос от страна на представители на АИКБ за затруднен достъп на фирмите до кредити Пулев отговори, че се работи по възможностите за мостово финансиране. „Работим по създаването на такъв продукт, защото идентифицирахме проблема и чуваме гласа на бизнеса“, каза министър Пулев.

Той напомни, че в понеделник, 12 септември 2022 г., заедно с вицепремиера по управлението на европейските проекти Атанас Пеканов откриват в София форума „Големите пари за малкия бизнес“, посветен именно на възможностите за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост.

На мобилната приемна присъстваха началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов, началникът на отдел „Програмиране“ в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Велина Попова, областният управител на Габрово Кристина Сидорова, областният управител на Велико Търново инж. Георги Гугучков, зам.-областният управител на Плевен Александър Трайков и зам.-областният управител на Ловеч Росен Веселинов.