МИР превежда 2,6 млн. лв. на Община Карлово за инфраструктура, държавата е в пълна мобилизация да подкрепи пострадалите от наводнението

До 21 септември производителите на медицински и стоматологични изделия могат да кандидатстват по първата отворена процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ – „Технологична модернизация“, с общ бюджет 260 млн.лв. Това обяви министър Пулев на Единадесетия международен медицински конгрес на Югоизточно-европейски медицински форум /ЮЕМФ/ в  гр. Пловдив. Той участва в бизнес събитие с Networking, с  представители от близо 20 страни, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в рамките на форума.

„Държавата е в състояние на пълна мобилизация да подпомогнем пострадалите от наводнението в Карлово. Президент, премиер, трима министри, армията, Министерство на вътрешните работи, институциите са на място при хората, останали без покрив. Те са в сърцата и мислите ни и на Министерски съвет в сряда обсъдихме фокусирана подкрепа за района по всички направления. 2,6 млн. лв. до дни ще бъдат на разположение на Община Карлово по линия на Министерството на иновациите и растежа за инфраструктура. Ще направим нужното да се поправят материалните щети. Държавата работи и ще окажем нужната подкрепа.“ Това заяви министър Пулев във връзка с пострадалите от наводнението в Община Карлово и региона. Информацията бе приета с аплодисменти от присъстващите, като стана ясно, че и лекарите участват на доброволни начала в подкрепа на пострадалите.

На форума министърът обяви, че през последните години са привлечени инвестиции за над 1 млрд.лв. и са финансирани десетки проекти за над 8 млн. лв. в областта на медицината, медицинските разработки и иновации.

Той представи възможностите за финансиране по направлението за иновации в медицината, медицински разработки, услуги, производства и здравеопазване през структурните фондове на Европейския съюз и чрез Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/, управлявани от Министерството на иновациите и растежа /МИР/.
По думите му общата стойност на средствата до края на годината, които ще бъдат налични по НПВУ само през МИР са за 600 млн.лв. „Заедно със средствата по структурните фондове на Европейския съюз до края на годината ще отворим процедури за българския бизнес в размер на 735 млн.лв.“, добави Пулев.

Министърът подчерта, че Министерството на иновациите и растежа ще управлява около 7 млрд. лв. през следващия програмен период до 2027 г. Той посочи, че има две основни програми за подкрепа на бизнеса, по които се работи активно, освен Плана за възстановяване.

Едната е новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  с бюджет близо 3 млрд. лв. Тя вече е подадена за одобрение в Брюксел, като се очаква изпълнението ѝ да стартира до края на годината. Другата програма е за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (2021-2027г.) с бюджет малко над 2 млрд. лв. Тя е за насърчаване на връзката между наука и бизнес. „Ще я изпратим за одобрение и нея. Работим упорито и този ресурс да стигне до бизнеса още в началото на 2023г.“, подчерта министърът на иновациите.