За 10 месеца МИР активира над 80 % от парите по ПВУ и ги насочи към микро-, малките и средни предприятия. Заварихме 4 подадени проекта, а сега имаме 11 хиляди подадени от всяка област на страната, коментира Пулев

Минималният размер на финансиране за проект по мярката е 1 млн. лв., парите са по Плана за възстановяване, съобщи също министърът на иновациите и растежа

Късно снощи Министерството на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване „Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“)“.

„С отварянето на тази мярка, за 10 месеца работа на служебния кабинет, МИР активира над 80% от средствата по пет от общо шестте процедури по ПВУ, за които отговаряме. През август миналата година заварихме 4 подадени проекта по ПВУ, 10 месеца по-късно имаме близо 11 хиляди подени проекта и средствата по Плана за възстановяване ще стигнат до малки и средни предприятия във всяка област на страната“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод обявяването на приема на документи по процедурата. Той обобщи, че до момента, по ПВУ, по линия на Министерството на иновациите, е дадена зелена светлина на ресурс от над 820 млн. лв. по ПВУ.

„Това е петата процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост, която МИР отваря в рамките на няколко месеца“, коментира Пулев и допълни, че за развитие на индустриалните зони и паркове в България ще бъдат инвестирани общо 212,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 1 млн. лв. По нея ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени, в начален или напреднал етап на изграждане и развитие, по четири направления – довеждаща техническа инфраструктура, вътрешна за зоната техническа инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура – зарядни станции за електромобили – на територията на индустриалните паркове и зони.

Кандидатите могат да участват индивидуално за вътрешната инфраструктура в парка или зоната или в партньорство с общини, Агенция „Пътна инфраструктура“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, ВиК оператори, ЕСО ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, оператори на електро- и газоразпределителни мрежи – за довеждащата инфраструктура до парка или зоната. По програмата приоритет ще имат кандидати от Северна България, за да се преодолеят регионалните дисбаланси.

Активираните от МИР проекти по ПВУ за общо 820 млн. лв. в този период са:

  1. „Технологична модернизация на предприятията“ – 260 млн. лв. – сключени са всички договори с класираните над 950 компании;
  2. „Решения в областта на ИКТ и киберсигурност в предприятията“ – 30 млн. лв. – вече са сключени първите близо 200 договора от всички 1599 класирани.
  3. „Инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия “ – 200 млн. лв. – класираните над 560 проекта в момента са в процес на оценка.
  4. „Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с „Печат за високи постижения“ от ЕК – 118 млн. лв. – в момента се оценяват проектите, подадени в рамките на първата сесия по кандидатстване.
  5. „Програма за публична подкрепа за развитие на индустриалните зони и паркове“ – 212 млн. лв. – активиране на кандидатстването от днес, 2 юни, за срок от 5 месеца.

След оптимизиране на вътрешен ресурс към мярката „Технологична модернизация“ МИР осигури и наддоговаряне за над 95 млн. лв., което ще даде възможност на допълнително над 300 малки и средни предприятия от списъците с чакащи одобрени проекти да получат финансиране по Плана за възстановяване. Такива одобрени проекти има от всяка област на страната.

До седмици остана да се обяви и набирането на проекти по шестата и последна мярка по ПВУ (в момента тече процедура по съгласуване с ЕК), за която МИР е водещо ведомство – „Кръгова икономика“. Тя е насочена към  оползотворяване на отпадъците и внедряване на „зелени“ технологии в производствата и дейностите на фирмите, като заделеният бюджет е 180 млн. лв.

Крайният срок за подаване на документите по петата мярка – за развитие на индустриалните зони – е 17:00 ч. на 02.11.2023 г. Кандидатстването за безвъзмездната помощ е изцяло онлайн – в системата ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25