Павел Лисев е водещ експерт в областта на финансите и инвестиционното банкиране

Надзорният съвет на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) назначи Управителен съвет. Към настоящите двама членове в него, бе попълнен и трети – Павел Лисев.

С назначението се запълва броят на членовете на УС на Фонда на фондовете, като по този начин се изпълняват изискванията на устава на дружеството то да бъде управлявано от трима директори. Припомняме, че от месец юли 2022 г. Фондът на фондовете се ръководи от само двама представители на управителния орган, което,  освен че води до концентрация на правомощия, също така противоречи на изискванията на устава на дружеството, заложени от неговото основаване. Новото назначение е поредната стъпка в процеса на укрепването на управлението и надграждане на експертиза и капацитет, които ще допринесат за чисти и прозрачни политики в дружеството, в унисон с цялостната визия за управление на Министерството на иновациите и растежа.

На 16.11.2022 г. министър Пулев назначи тримата членове на Надзорния съвет в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. за промяна в устава на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД и се премина от едностепенна форма на управление в двустепенна.

По този начин ще се постигне повече прозрачност и пълна публичност на Фонда, заяви министър Пулев. „Контролът в дружеството е изключително важен, защото се управлява значителният ресурс от над 1 млрд. лв., ресурс на българския данъкоплатец и на европейските ни партньори“, категоричен е той.

Напомняме, че в рекордно кратък срок – от 16 август до 3 октомври – ЕК одобри новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (2021 – 2027) в размер на 3 млрд. лв., част от които са за финансови инструменти, насочени към Фонда на фондовете. Към момента основният ресурс на Фонда е 1,2 млрд. лв., а за новия програмен период – до 2027 г., дружеството ще управлява нов значителен ресурс с основен източник  – европрограмите, управлявани от МИР.

Третият член на УС на Фонда на фондовете се назнача до конкурс, съгласно Закона за публичните предприятия.

*Следват биографични данни

Биографични данни и професионален опит на третия член на УС на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете)

Павел Лисев

Притежава дългогодишен опит в разработването на оценки, бизнес-модели, маркетингови материали, свързани със структурирането и управлението на големи инвестиционни проекти и на дялови инвестиции. Финансов анализатор в шведска старт-ъп компания, старши експерт инвестиционно банкиране в пан-европейска финансова институция, координатор на програма за стартиращи финтех компании. Последно е бил старши мениджър в международна корпорация, свързана с внедряване на иновативни продукти и решения в сферата на дигиталните и картови плащания. Координатор на програма за пилотни проекти и технологични иновации в областта на дигиталната трансформация на финансовите услуги.

Магистър по финанси от Университета по икономика и мениджмънт Лунд, Швеция.