Изпратени са първите 750 покани към компании, спечелили финансиране за изработка на сайтове, онлайн магазини, дигитална реклама, киберсигурност и др., предстои изпращане на покани и до останалите фирми

Министерството на иновациите и растежа започва да сключва договори с 1599 фирми, които са одобрени за финансиране по втората вече приключила за кандидатстване процедура от Плана за възстановяване – „ИКТ решения и киберсигурност“. Вече са изпратени първите 750 покани към микро-, малки и средни предприятия у нас. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод започналото днес сключване на договори с фирмите.

„По процедурата няма да се налага съфинансиране от компаниите. В зависимост от заявените нужди фирмите ще получат грантове между 3000 лв. и 20 000 лв.“, каза още Пулев.

Припомняме, че по процедурата се кандидатстваше между октомври 2022 г. и декември 2022 г., като бяха подадени над 7600 проектни предложения. През февруари 2023 г. бяха обявени и спечелилите финансиране 1599 фирми, които ще получат общо 30.6 млн. лв.

Компаниите ще имат възможността да закупуват софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и да си осигурят по-добра информационна и киберсигурност. Със средствата ще могат да се покриват разходи и за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация.

Поканените кандидати следва да предоставят преди сключване на договорите доказателства с оглед извършване на проверка дали отговарят на изискванията за краен получател на средства от Плана за възстановяване.

Само по първите две процедури от Плана по линия на МИР финансиране ще получат над 2500 фирми. По първата процедура „Технологична модернизация“ вече са сключени 911 договора, като предстои подписването и на останалите.