Срещата е във връзка с нова процедура с бюджет 212 млн. лв. за развитие на индустриалните зони, мярката е по Плана за възстановяване и устойчивост

Министерството на иновациите и растежа организира Национална среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“ на 10 април (понеделник) 2023 г. от 14:00 ч. в София Тех Парк. Министър Александър Пулев покани на форума всички областни управители и кметове на общини в България.

Събитието е във връзка с предстоящото кандидатстване по една от най-важните процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – за развитие на индустриалните зони и паркове (Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (“AttractInvestBG“). Бюджетът е 212 млн. лв., предвидени по четири направления – довеждаща инфраструктура, вътрешна за зоната инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура като например зарядни станции за електромобили.

На срещата експерти от различни структури в системата на Министерството ще запознаят местната власт с възможностите да се подкрепят регионите и общините по предстоящите програми и процедури. Ще присъстват вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, Фондът на фондовете, Българската банка за развитие, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ЕФК), Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ и представители на Българската агенция за инвестиции.

„Искам да Ви уверя, че след мобилните приемни, които проведох с екипа ми във всички региони на страната, организираме и тази среща в знак на волята ни да подкрепим местната власт и регионите и заради убеждението ни, че парите по Плана за възстановяване трябва да стигнат до всяко кътче на страната“, пише министър Александър Пулев в писмото до кметовете и областните управители.

_______________________________________________________________________                                                                                                   

Събитието ще се проведе в София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“ (адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе“ № 111), 14:00 ч. и е открито за медиите.

 

Програма за Национална среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“,

София, 10 април 2023 г. (понеделник), 14:00 ч.

София Тех Парк, Зала „Джон Атанасов“

 

13:30 – 14:00Регистрация на гости и участници
14:00 – 14:15

г-н Александър Пулев

министър на иновациите и растежа, приветствие

 

г-н Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства, приветствие

 г-жа Илияна Илиева – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (МИР) – представяне на възможностите за финансиране до края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021 – 2027 и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) – 2021-2027
 г-жа Анна Лютакова – директор на Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ (МИР) – представяне на предстоящата за кандидатстване през април 2023 г. мярка за развитие на индустриалните зони и паркове
 

г-жа Ангелина Бонева

заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представяне на възможностите за финансиране на индустриалните зони и паркове по линия на МРРБ и програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

 

г-н Павел Лисев

изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете (МИР) – представяне на финансовите инструменти в подкрепа на общините и регионите през настоящия програмен период

 

г-н Иван Церовски

изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Българската банка за развитие (МИР) – представяне на съотносими кредитни линии

 

г-н Христо Етрополски

заместник изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (МИР)

 

г-н Бойко Таков

изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (МИР)

 

  • По време на събитието и след него във фоайето на залата ще са обособени места за индивидуални срещи на представителите на общините и областните администрации с експерти от съответните структури на МИР и МРРБ
  • Участниците, възползвали се от поканата да зададат въпросите си предварително и писмено, ще получат писмени отговори по време на форума
  • Срещата се организира по повод предстоящото кандидатстване по мярката за развитие на индустриалните зони и паркове, която ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа и ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост
  • МИР ще организира поредица от публични информационни събития за запознаване на операторите, общините и заинтересованите страни с условията за кандидатстване