Министърът на иновациите и растежа и екипа й бяха изслушани в Комисията по икономическа политика и иновации в Народното събрание

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева очерта визията на министерството и представи петте ключови приоритета за първите 90 дни пред народните представители в парламентарната комисията по икономическа политика и иновации.

„Предстои да направим оценка и задълбочено изследване на ситуацията, която сме наследили. Предвиждаме поредица от конкретни мерки, чрез които ще реализираме набелязаните приоритети от управленската ни програма“, каза министър Стойчева пред народните представители. Тя подчерта, че сред основните приоритети пред Министерството са изграждане на устойчива основа за развитие на предприемаческата и стартъп екосистема, както и създаване на възможности за стимулиране на ключови сектори с високa добавена стойност, въз основа на научноизследователска и развойна дейност, технологичен трансфер и образование.

Превръщането на България в дестинация за високотехнологични инвестиции и интелектуален капитал също беше откроено от министъра на иновациите като приоритет.

„Трябва да оптимизираме инструментариума, чрез Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, София Тех Парк, Фонд мениджър на финансови инструменти (ФнФ), Българската банка за развитие, за реализация на ключови политики в посока зелен, дигитален и социално справедлив преход“, каза още Стойчева в ресорната комисия.

Като пета точка от приоритетите министърът съобщи създаването на благоприятна среда за устойчив икономически растеж, включваща всички заинтересовани среди по модела на т. нар. “отворена иновация”.

В отговор на въпроси на народните представители министърът на иновациите обясни, че след оценка и задълбочен анализ на текущата ситуация и съгласуване на подготвената управленската програма на ниво Министерски съвет ще бъдат предприети конкретни действия и дефинирани индикатори за оценка.

Снимка: БТА