Ще намерим легитимна форма за прозрачен диалог с работодателските организации по подобие на Консултативния съвет в Българската банка за развитие. Бизнесът трябва да има поглед върху работата на министерството и да бъде наш коректив. Колкото повече прозрачност и обществен контрол, толкова по-добре. Това заяви министърът на иновациите и растежа доц. д-р Росен Карадимов на работна среща в министерството с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и на Аутомотив Клъстер България.

Министър Карадимов подчерта, че Консултативният съвет в ББР, в който участват петте национално представени работодателски организации, двата национални синдиката и Националното сдружение на общините в Република България, е реален коректив  и е помогнал институцията да стане напълно прозрачна.

В работната среща участваха зам.-министърът на иновациите и растежа Веселина Минчева и началникът на политическия кабинет Мария Петрова, както и арх. Любомир Станиславов – член на УС на КРИБ и изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България, Андон Тушев – член на УС на КРИБ и Любомир Пейновски – член на УС на КРИБ и на УС на Камара на строителите.

На срещата бяха обсъдени финансовите инструменти по линия на Министерството и структурите към него за подкрепа на българските компании и чуждестранните инвеститори, както и възможностите за привличане на високотехнологични инвестиции в страната. Сред поставените от работодателите въпроси бе напредъкът по процедурата за индустриалните райони и паркове, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост с бюджет от 212,5 млн. лв. Министърът съобщи, че по нея има огромен интерес – подадени са 21 предложения, като едно е оттеглено.

Министър Карадимов подчерта, че развитието на индустриалните паркове в страната е негов приоритет и съобщи, че предстои скоро да се обяви административната оценка на подадените проекти.