Съфинансирането е от 35% до 50% в зависимост от големината и местоположението на компаниите

„До 16,30ч. на 15 май бизнесът може да кандидатства по процедурата за изграждане  на ВЕИ системи за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия”. Това каза директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа (МИР) Илияна Илиева в рубриката „Питай експерта“ на сутрешния блок на БНТ.

Илиева посочи, че мярката е третата отворена от МИР в подкрепа на българските компании със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).  Бюджетът й е 200 млн. лв. „Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 75 000 лв., а максималният – 1 млн. лв. Съфинансирането е от 35% до 50% в зависимост от големината и местоположението на компаниите. Предприятията от Югозападния регион ще получат по-малко финансиране в сравнение с тези от останалите региони, тъй като той е най-добре развит икономически“, подчерта директорът на ГД ЕФК.

По думите й, по процедурата могат да кандидатстват компании от почти всички сектори на икономиката, включително „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, по-голямата част от „Преработваща промишленост“ и др. Илиева обясни, че фирмите трябва да имат поне 3-годишна финансова история.

Тя изтъкна, че подаването на документите по процедурата е изцяло онлайн – (https://bit.ly/3xlmh1t). „Инвестициите по нея включват единствено нови соларни панели в комбинация с батерии за съхранение на електроенергия. С европейските средства фирмите няма да могат да доизграждат вече съществуващи фотоволтаични системи, нито да продават произведения ток през първите пет години“, заяви Илиева.

Директорът на ГД ЕФК обяви, че след приключване на кандидатстването ще бъде определена комисия, която да оцени и класира в низходящ ред подадените проекти. „Процесът е напълно автоматизиран и прозрачен. Не може да става дума, че определени дружества ще бъдат толерирани. Всички данни се теглят от ИС „Мониторстат“ на Националния статистически институт и се изчисляват автоматично в системата ИСУН 2020. Компаниите могат дори сами да проверят колко точки получават още при подаване на предложенията си за финансиране“, допълни Илиева.