Европейският съвет по иновации (ЕСИ) организира информационен ден за финансиране на високотехнологични научни изследвания и иновации в София по инициатива на министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева. В събитието ще участват европейският комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Илиана Иванова и министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Информационният ден ще се проведе на 29 януари 2024 г., от 9:00 до 17:00 ч., в хотел Hyatt Regency.

Целта е експерти на Европейския съвет по иновации да представят различните направления на програма „Хоризонт Европа“ и да разяснят възможностите за подкрепа на иноваторите и изследователите в дълбоките технологии. На компаниите ще бъде предоставена практическа информация как да направят кандидатурите си успешни. Освен това участниците ще имат възможността да се запознаят с опита на бенефициентите на ЕСИ – Accelerator и Pathfinder.

Европейският съвет по иновации е най-голямата инициатива на Европейската комисия  за подкрепа на иновации през целия жизнен цикъл от научни изследвания в ранен етап до доказване на концепция, трансфер на технологии, финансиране и разрастване на стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Чрез своите три инструмента – Pathfinder, Transition и Accelerator, Съветът предоставя финансиране на научни организации, стартъпи и МСП под формата на грантове и дялово участие/инвестиции, достигащи до 17,5 милиона евро за стартъп бенефициент. Организацията разполага с бюджет от 10,1 млрд. евро за периода 2021-2027 г.

Информационният ден ще се проведе на английски език.

За повече информация и регистрация:

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-eic-local-info-day-bulgaria-2024-01-29_en