Със Споразумението ще се популяризират възможностите за инвестиции в България, коментира министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева

Българската агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на иновациите и растежа и Виенският икономически форум сключиха Споразумение за сътрудничество, което ще помогне за популяризиране на възможностите за привличане на инвестиции в България.

На подписването присъстваха министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова, посланикът на Република България в Австрия Н. Пр. Десислава Найденова, генералният секретар на ВИФ д-р Елена Кирчева, Хайнц Месингер, вицепрезидент и финансов директор и Екехарт Щремицер, одитор на Виенския икономически форум.

„Чрез участие в дейността на Виенския икономически форум се осигурява възможност за представяне на страната ни като привлекателна инвестиционна дестинация, което ще доведе и до откриването на нови работни места, както и до развитие на ключови сътрудничества в сферата на иновациите. Иновациите във всички сектори са важен фактор за инвеститорския интерес към страната ни“, заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева при подписването на документа в австрийската столица.

„България е атрактивна за инвестиции благодарение на макроикономическата и финансовата й стабилност. Правителството полага целенасочени усилия за подобряване на инвестиционния климат в страната“, каза още министър Стойчева.

„Ще задълбочим партньорството си с Виенския икономически форум с редица значими инициативни. Промотирането на страната ни като привлекателна инвестиционна дестинация е основна роля на БАИ и е от ключово значение насърчаването на  регионалното икономическо сътрудничество“, заяви Мила Ненова, изпълнителен директор на БАИ.

От страна на Виенския икономически форум коментираха, че целта им е да се стимулират и да се идентифицират краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни проекти от общ интерес за икономическото развитие на региона, както и да насърчават тяхното изпълнение.

С подписването на споразумението България ще се включи активно във всички инициативи и събития на Форума и занапред ще участва във взимането на решения от ръководните му органи. Също така, БАИ като основен партньор по Споразумението, ще има възможност да популяризира зад граница насърчителните мерки за инвеститорите. Ще бъде публикувана информация за дейността на Агенцията и на интернет страницата и в годишната брошура на Виенския икономически форум.

 

*Виенският икономически форум е международна неправителствена организация, основана през 2004 г,. съгласно австрийското законодателство. Основната цел е да допринася за регионалното икономическо сътрудничество, да предоставя информация, да проучва и насърчава инвестиционните възможности в региона, определян като „Регион от Адриатическо до Черно море“.

От 27 юли 2012 г. ВИФ има специален консултативен статут в Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации (ECOSOC). От 2015 г. е вписан в Регистъра за прозрачност на Европейския парламент и на Европейската комисия.