2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Информация за предоставяне на услуга

 

 • 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 

  Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.

 • Нормативна уредба:

Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2

Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

 • Орган по предоставянето на административната услуга:

Главен секретар

 • Срок за предоставяне:

14 дни

 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

безсрочен

 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Министър на иновациите и растежа

 • Електронен адрес за предложения:

docs@mig.government.bg

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване

 • Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

Адрес: гр. София, р-н Средец, ул. "Княз Александър I" №12
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8075381
Адрес на електронна поща: docs@mig.government.bg


Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерство на иновациите и растежа, работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на граждани е от 09:00 до 17:30. Работното време на Центъра за административно обслужване на гражданите е от 09:00 до 17:30 в делнични дни без прекъсване. Телефоните за връзка с ЦАО са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

 • Заявяване на услугата

В Министерството на иновациите и растежа се предоставят необходимите документи / копие от трудова книжка, копие от служебна книжка и/или други документи, удостоверяващи осигурителния стаж/

 • Изпълнение на услугата

Издава се Удостоверение за осигурителен стаж

 • Не се заплаща за услугата
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване