Връзка с Инспектората

Адрес на инспектората:

ул. "Княз Александър I" № 12

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по някой от следните начини:

  • e-mail: anticorruption@mig.government.bg;
  • чрез пощенските кутии, намиращи се в сградите на министерството;
  • чрез деловодството на министерството;
  • денонощен безплатен телефон: 080012449

 

Анкета относно взаимодействието на служителите на Министерството

Внимание!

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".

 

Съгласно чл. 2 от Гражданската конвенция за корупцията, „корупция е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава“.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване