Връзка с Инспектората

Адрес на инспектората:

ул. "Княз Александър I" № 12

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по някой от следните начини:

  • e-mail: anticorruption@mig.government.bg;
  • чрез пощенските кутии, намиращи се в сградите на министерството;
  • чрез деловодството на министерството;
  • денонощен безплатен телефон: 080012449

 

Анкета относно взаимодействието на служителите на Министерството

Внимание!

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване