Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

Заглавие
Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси
Текстов блок
През 2022 г. няма подадени ежегодни декларации за имущество и интереси (за предходната календарна година) извън законоопределения срок.

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване