Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Заглавие
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 / по чл. 49, ал. 1
2023 г.
2023 г.
2022 г.
2022 г.
Росица Йорданова Георгиева
Росица Йорданова Георгиева

Гл. сътрудник УЕПП

по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2
Виктория Илиянова Йорданова
Виктория Илиянова Йорданова

Младши експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2
Марияна Стефанова Димитрова
Марияна Стефанова Димитрова

Гл. сътрудник по УЕПП

по чл.35, ал.1, т.2
2020 г.
2020 г.
Юрий Стефанов Гунчев
Юрий Стефанов Гунчев

Сътрудник по УЕПП

по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване