Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Заглавие
Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1
2022 г.
2022 г.
Марияна Стефанова Димитрова
Марияна Стефанова Димитрова

Гл. сътрудник по УЕПП

по чл.35, ал.1, т.2
2020 г.
2020 г.
Юрий Стефанов Гунчев
Юрий Стефанов Гунчев

Сътрудник по УЕПП

по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване