Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на иновациите и растежа

Заглавие
Ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и техните заместници, назначавани от министъра
Бойко Генадиев Таков
Бойко Генадиев Таков

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
94-Б-177/13.11.2018

Мaджиде Ахмедова Ахмедова
Мaджиде Ахмедова Ахмедова

Българска агенция за инвестиции

Богдан Валериев Богданов
Богдан Валериев Богданов

Българска агенция за инвестиции

Борислав Райчев Димитрачков
Борислав Райчев Димитрачков

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване