Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на иновациите и растежа

Заглавие
Ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и техните заместници, назначавани от министъра
Бойко Генадиев Таков
Бойко Генадиев Таков

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
94-Б-177/13.11.2018

Борислав Райчев Димитрачков
Борислав Райчев Димитрачков

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Мила Иванова Ненова Цонева
Мила Иванова Ненова Цонева

Българска агенция за инвестиции

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване