Инициатива “Три морета“

Инициативата „Три морета“ е политически проект на 12 европейски държави-членки на ЕС, на ниво държавни глави,

лансиран през 2016 г.

В него участват България, Австрия, Хърватска, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

България бе домакин на шестата среща на върха и бизнес форум в София тази година (2021 г,) на 8 и 9 юли. Сред организаторите, заедно с Администрацията на президента, Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Американската търговска камара – България, активно участва и Държавна агенция „Научни изследвания и иновации” (ДАНИИ).


В рамките на бизнес форума ДАНИИ организира събитие под наслов „Синхронизиране на приоритети за развитие на успешни научноизследователски и политически инициативи за по-силни и сътрудничещи си регионални иновациионни екосистеми”. В него взеха участие представители на Хърватската научна фондация, Агенция за изследвания - Словения, Национален център за изследвания и развитие – Полша, Агенция за наука, иновации и технологии – Литва, Естонското бизнес училище, Агенция за иновации и енергия – Словакия, Национална служба за изследвания, развитие и иновации – Унгария. Събитието премина на високо ниво и с видим успех, особено като се има предвид, че такъв тип изява се провежда за първи път, в резултат на което елитното полско издание “Wszystko Co Najważniejsze” (в превод – „Всичко, което е най-важно“) публикува обширно интервю под надслов „Трите морета е нашият общ шанс“ с проф. Теодор Седларски (модератор на събитието) и още един материал „Сценарии за иновативната инициатива „Три морета“ от проф. Меелис Китсинг (ректор на Естонското бизнес училище), участник в събитието.

Месец по-късно, между 22 и 24 август, представители на българските институции-организатори на срещата на върха и бизнес форума в София, направиха работно посещение в Рига, Латвия (домакин на Инициативата 3 морета през 2022 г.) за предаване на опита и експертизата от софийската среща на латвийската страна. В нея взе участие и представител на ДАНИИ.

Ползата от инициативата „Три морета“ продължи и през месец октомври, когато ДАНИИ бе домакин на онлайн среща за споделяне на опит и възможности за бъдещо сътрудничество. Участие в срещата взеха представители на трите подгрупи държави на 3SI от Северна, Централна и Югоизточна Европа. Водещ партньор, наред с българската страна, бе Латвия, правоприемник след България на координационната роля на Инициативата и домакин на Срещата на върха и Бизнес Форума през 2022 г.

В онлайн събитието бяха обсъдени постигнатите резултати от Срещата на върха и Бизнес форума, в частност изградената мрежа от организации, работещи в сферата на научните изследвания и иновациите. Участниците споделиха опит, поглед и идеи по стратегическата рамка и прилагането на научните изследвания и иновациите по отношение създаването на възможности за регионално сътрудничество. Бяха обсъдени следващите стъпки и предизвикателства, като представителите на Латвийската агенция за инвестиции и развитие дискутираха основните предизвикателства пред латвийските организации за научноизследователска и развойна дейност по отношение на процеса на намиране на партньори и създаване на международни консорциуми и обсъдиха подходи за решаване на тези проблеми.

Акцент в срещата се постави на националните приоритети в областта на научните изследвания и иновациите, съгласно Националната стратегия за интелигентна специализация и Програмата за развитие на България 2030, както и възможностите за картографиране на общи приоритети, с цел определяне на допирни точки за съвместно сътрудничество.

Участниците разискваха различни форми на финансиране, както и програми, осигуряващи средства в рамките на отделни проекти. Те постигнаха съгласие относно идеята за намиране на възможности за работа по общ проект в областта на научните изследвания и иновациите.

Онлайн срещата даде възможност и основа за споделяне на добри практики и експертиза и надгради поставените основи за бъдещо партньорство и приемственост.

Инициативата ще бъде продължена от последваща подобна среща, съвместно организирана с латвийската страна, като предварително събитие на Срещата на върха и Бизнес форума в Рига – 2022 г.


Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване