Новини

Първоначална новина
06.12.2022
ЕК одобри Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за над 2 млрд. лв.

Научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти и да създават и внедряват иновации с европейско финансиране. Това ще става с подкрепата на новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), която беше одобрена вчера от Европейската комисия. В следващите седем години в сътрудничеството между научните организации и компаниите ще бъдат инвестирани 2 138 594 709 лв. (1 093 446 113 евро). Целта е модерните решения и цифровите технологии да навлязат по-бързо в индустрията и в обществото, както и да се постигне по-голяма конкурентоспособност на икономиката.

Изпълнението на програмата ще стартира през 2023 г. Тя има два основни приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“. Заложените средства по първия са близо 1,5 млрд. лв. По него ще бъдат развивани центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени в предходния програмен период с пари от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Научната експертиза и инфраструктура ще спомагат за решаване на конкретни задачи и проблеми на бизнеса и ще се използват при общи програми в приоритетни направления като зелени и дигитални технологии, високопроизводителни изчисления, микроелектроника, водород, възобновяема енергия и др. Разработките ще бъдат подпомогнати с 550 млн. лв. по различни грантови схеми.

С 400 млн. лв. ще бъдат финансирани 12 европейски цифрови и иновационни хъбове и съществуващите регионални иновационни клъстери. Те ще подпомагат връзката на фирми от различни сектори и региони с най-близките специализирани научни организации, но и ще предоставят специфични услуги на МСП. Ще се осигурят 62 млн. лв. за краткосрочни обмени на служители в научни организации и на учени в реална бизнес среда, както и за допълнителна квалификация на работниците в областите на интелигентна специализация. От 2024 г. по Програмата ще се финансират проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по програма „Хоризонт Европа“ на ЕК. Дотогава подкрепата ще се гарантира от Националния план за възстановяване и устойчивост, като първата такава процедура беше обявена за обществено обсъждане и се очаква кандидатстването по нея да бъде отворено преди Нова година.

Вторият приоритет на новата ПНИИДИТ е с бюджет 650 млн. лв. Чрез изпълнението на дейностите по него ще се реализира управление, базирано на данни, ще се внедряват решения за обработката им и извличане на знание, както и на модели, продукти и услуги чрез нови технологии и изкуствен интелект в публичния сектор. Ще бъде доизградена националната екосистема за киберсигурност, като по този начин ще се подобри капацитетът на страната ни в тази област. Това ще позволи на различните обществени институции да се адаптират към рисковете, заплахите и постоянно променящата се среда.

Линк към приложението

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване