Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ

11.12.2023 - Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г.
11.12.2023
Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г.

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 за 2024 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и на заседание на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, проведено на 17 ноември 2023 г.

11.12.2023 - Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 г.
11.12.2023
Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

В рамките на проведеното на 17 ноември 2023 г. Трето официално заседание, Комитетът за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) съгласува изменената Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПНИИДИТ.

02.10.2023 - Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г.
02.10.2023
Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г. Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПНИИДИТ за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща pridst@mig.gov.bg , не по-късно от 23.10.2023 г.

11.07.2023 - ИГРП 2023
11.07.2023
Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

В рамките на проведеното на 11 юли 2023 г. Второ официално заседание, Комитетът за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) съгласува изменената Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПНИИДИТ

31.03.2023 - ИГРП 2023
31.03.2023
Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на програма „ Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027.

15.02.2023 - Проект за обсъждане
15.02.2023
Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2023 г.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2023 г.
Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПНИИДИТ за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща pridst@mig.gov.bg, не по-късно от 07.03.2023 г.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване