Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ

11.07.2023 - ИГРП 2023
11.07.2023
Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

В рамките на проведеното на 11 юли 2023 г. Второ официално заседание, Комитетът за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) съгласува изменената Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПНИИДИТ

31.03.2023 - ИГРП 2023
31.03.2023
Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на програма „ Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027.

15.02.2023 - Проект за обсъждане
15.02.2023
Проект за обсъждане на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2023 г.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2023 г.
Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПНИИДИТ за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща pridst@mig.gov.bg, не по-късно от 07.03.2023 г.

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване