Зам.-министър Надя Христова ще подпише автоматизирано близо 700 договора за около 70 млн. лв. по процедура за енергийна ефективност

На 16.09.2022 г. Министерството на иновациите и растежа ще демонстрира иновативна услуга за автоматизирано групово подписване на голямо количество договори. МИР е първата и единствена към момента публична администрация, която е внедрила услугата в работата си, а Управляващият орган на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е първият и засега единствен, който подписва договори по този начин.

Утре, пред представители на медиите, услугата ще се приложи при автоматично групово подписване на близо 700 договора за около 70 млн. лв. от зам.-министъра на иновациите и растежа Надя Христова. Те са за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Възстановяване на малки и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общата стойност по тази процедура от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020) е 136 млн. лв. До средата на септември 2022 г. 920 български компании са преминали през процедура по договаряне на над 93,3 млн. лв. Това е първият транш от договори, които ще бъдат подписани. Финансовата подкрепа е за подобряване на енергийната ефективност в микро-, малките и средни предприятия от сектора на преработващата промишленост. То е за саниране, подмяна на термопомпи, климатични системи и други дейности.

На подписването ще присъства и главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева. Демонстрацията на услугата ще се състои от 10.00 ч. в сградата на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ул. 6-ти септември №21 в София). Подписването на договорите утре на практика ще даде право на бенефициентите от утре да започнат да изпълняват договорите си.

Повече за услугата:

InfoNotary Sign Service – INSS е специализирана услуга, предоставяна от българската компания Инфонотари ЕАД. Единствено МИР в страната е внедрило услугата. Тя позволява автоматизирано и групово да се подписват множество електронни документи с квалифициран електронен подпис, без те да напускат информационните системи на ползвателите. Услугата гарантира висока сигурност и достоверност на произхода и съдържанието на документите, като едновременно намалява времето за тяхната обработка, обмен и съхранение. Създадените електронни подписи съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014, което осигурява признаването им във всички държави-членки на ЕС.