Нова инкубационна и акселераторска програма на София Тех Парк – South East European Innovators Program (SEEIP) ще бъде официално представена на 6 октомври от 16.30 часа в сграда Инкубатор, зала The Venue на научно-технологичния парк.

На събитието ще присъстват зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, представители на бизнеса, научната общност, инвеститорски и предприемачески организации.

SEEIP е технологична програма отворена към проекти и идеи от всички сектори на индустрията. Тя включва елементи на инкубация, акселерация и технологичен трансфер, и е насочена към предприемачи, изследователи и изобретатели, които искат да създадат своя компания, базирана на научни проучвания, да комерсиализират своите разработки, както и да доразвият свои бизнес проекти. Програмата на София Тех Парк ще подкрепя екипите през целия им предприемачески път – от дефиниране на конкретния продукт или услуга, през намирането на инвеститори и финансиране до излизането на международни пазари. От 2016 година досега научно-технологичният парк е подпомогнал развитието на повече от 60 иновативни компании.

Основа цел на програмата SEEIP на София Тех Парк е да бъде водеща платформа за стимулиране на процесите по създаване на иновативни продукти и услуги, основани на научноизследователска и развойна дейност, както в България, така и в Югоизточна Европа. Задача на инициативата е да даде тласък на иновациите като подпомага повишаването на експертния капацитет на хора, компании и общности в отделни технологични и научни направления, както и на цялостната екосистемата в страната и региона.

Прозорецът за кандидатстване за SEEIP вече е активен на – https://seeip.eu/, като компаниите или екипите могат да подават заявления през цялата година. Изборът на участниците, които ще се включат в програмата, ще се извършва от експертна комисия на два етапа – през месец септември и през месец март. Практическото учебно съдържание е структурирано в отделни модули и предоставя теоретични знания и умения за започване на свой собствен бизнес. Отличителна част на програмата е, че обучението е съобразено с индивидуалните потребности и темпове на работа на участниците в нея, като те могат да се възползват и от индивидуални консултации с екип от експерти. Програмата ще е достъпна през целия период на обучение и чрез специално разработено за целта безплатно приложение, подходящо за Android и iOS.