На 26 януари 2023 г. ще се проведе Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“.

В рамките на информационния ден ще може да разберете повече подробности за Работната програма 2023 – 2024 и да участвате в дискусии с вече спечелили проекти по РП „Хоризонт Европа“. Представителите на националната контактна мрежа и програмните комитети ще проведат дискусия относно капацитетa на България за участие в РП „Хоризонт Европа“.
Националния информационен ден ще се проведе хибридно – на място в зала 2, форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк, както и онлайн през платформата Zoom.
Националният информационен ден е насочен към академичните и научните среди, местните, регионалните и националните власти, бизнес компаниите и работодателските организации. Събитието ще допринесе за повишаване на капацитета и успеваемостта на българските организации в конкурсите на най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации. Представители на Министерстовото на иновацииите и растежа също ще се включат в събитието.

За да вземете участие в събитието е необходимо да направите предварителна регистрация – https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=22074439202127

Програма: pokana-26.01-2