Министерството на труда и социалната политика организира конкурс за годишни награди в областта на корпоративната социална отговорност – „Социално отговорен стратегически мениджмънт“. С нея за втора година ще бъдат отличени частни работодатели, административни структури и граждански организации, които прилагат прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики.

Конкурсът има за цел да популяризира добрите примери в корпоративната социална отговорност и да насърчи повече работодатели да инвестират в своите служители и да се ангажират със социални каузи, които повишават качеството на живот и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие на обществото.

Наградата ще се връчи в три категории – човешки ресурси, общество и околна среда. Победителите ще бъдат отличени на официална церемония, която ще се състои през декември 2022 г. в София.

Кандидатстването е до 18 ноември 2022 г. чрез попълване на формуляр, който може да изтеглите и от тук: https://www.mlsp.government.bg/korporativna-sotsialna-otgovornost и да изпратите на адрес: CSR_awards@mlsp.government.bg.