Стратегията беше представена в София и Бургас, предстои обсъждането й във Варна, Габрово и Плевен

Министерството на иновациите и растежа (МИР) организира регионални обществени обсъждания на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС). Следващият информационен ден ще се проведе на 7 септември (сряда) в Пловдив.

Събитието ще започне в 13:30 ч. в Дома на културата „Борис Христов“, в голямата конферентна зала, на адрес: ул. „Гладстон“ 15. Участие ще вземат експерти от министерството и заинтересованите страни. Стратегията ще бъде представена от Мария Тодорова, директор на дирекция „Политики и анализи“ в Министерството на иновациите и растежа.

Първото информационно събитие по ИСИС беше проведено на 4 август 2022 г. в гр. София, а в началото на месец септември се състоя обсъждане и в Бургас. До края на месец септември предстоят регионални срещи още във Варна, Габрово и Плевен.

МИР разработва проект на актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС), която се предвижда да бъде приета от Министерския съвет през месец октомври 2022 г. Стратегията е публикувана за обществено обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерския съвет – https://www.strategy.bg/.

ИСИС е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027 г.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите. Стратегията ще има централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Като част от широкия кръг консултации, МИР в сътрудничество с общински и областни администрации организира регионалните обсъждания. В събитията участват представители на централната и местна власт, академичните среди, бизнеса и иновационната екосистема. На тях ще бъде представен проектът на Стратегията и ще се обменят мнения за възможностите, които ИСИС ще отвори пред развитието на България и районите на планиране.