mig

Стратегията беше представена вече в София, Бургас, Варна и Габрово

Министерството на иновациите и растежа (МИР) организира регионални обществени обсъждания на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС). Следващият информационен ден ще се проведе на 13 септември (вторник) в Плевен.

Събитието ще започне от 11.30 в заседателна зала „Гена Димитрова“ на община Плевен, на адрес ул.“Димитър Константинов“ № 2. Стратегията ще бъде представена от експерти в дирекция „Политики и анализи“ в Министерството на иновациите и растежа.

Като част от широкия кръг консултации, МИР в сътрудничество с общински и областни администрации организира регионалните обсъждания. В събитията участват представители на централната и местна власт, академичните среди, бизнеса и иновационната екосистема. На тях ще бъде представен проектът на Стратегията и ще се обменят мнения за възможностите, които ИСИС ще отвори пред развитието на България и районите на планиране.

МИР разработва проект на актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС), която се предвижда да бъде приета от Министерския съвет през месец октомври 2022 г. Стратегията е публикувана за обществено обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерския съвет – https://www.strategy.bg/.

ИСИС е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027г.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите. Стратегията ще има централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Първото информационно събитие по ИСИС беше проведено на 4 август 2022 г. в гр. София, а в началото на месец септември се състояха обсъждания в Бургас, Варна и Габрово.