Страната ни става част от индустрия, която се очаква да генерира годишни приходи около 250 милиарда евро от 2025 г. нататък

Подписването на декларацията ще бъде в понеделник, 24 април, от 10:00 ч. в София Тех Парк

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще участва в церемонията, организирана от Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Европейският алианс за батерии (European Battery Alliance – EBA) в понеделник в столицата. На събитието БАИ и ЕВА ще подпишат декларация за присъединяване на България към Алианса.

Европейският алианс за батерии е институция, която е създадена от Европейската комисия с цел да върне ключови производства в Европа. В момента организацията обединява над 800 индустриални партньори, технологични компании, финансови институции и развойни центрове от минното дело до рециклирането с общата цел да изградят устойчива и конкурентоспособна европейска индустрия за батерии.

С присъединяването си страната ни ще стане част от индустрия, която се очаква да генерира годишни приходи на стойност 250 милиарда евро от 2025 г. нататък, която е свързана с технологиите за декарбонизация – системи за съхранение на енергия и електромобилност, където 100 % от производството отива за износ.

Чрез присъединяването си към Алианса България ще може да привлече преки чуждестранни инвестиции от производители и така да създаде предпоставка за откриване на нови работни места и икономически растеж.

EBA е ангажирана с насърчаване на използването на възобновяеми източници на енергия в производства на основни индустрии, електрификация на превозните средства, изграждане на системи за съхранение на енергия и др., за които са нужни батерии. Технологиите за съхранение на енергия са в основата на една от най-големите индустриални трансформации в света, освен за постигане на целите за подобряване на климата, но и за развитието на автомобилната индустрия в Европа.

Страната ни ще получи и достъп до финансиране, насочено към подкрепа на изследванията и иновациите в областта на батериите в Европа, като за целта е създаден фонд от 3,2 млрд. евро. След присъединяването ни към EBA, това ще отвори възможности на български компании и научни институции да получават средства от фонда. Това ще е ключово да спомогне за развитието на иновациите и обмена на знания. България ще има възможност да се превърне и в център за обучение и преквалификация на експерти в областта на технологиите за съхранение на енергия.

Събитието ще се състои на 24 април (понеделник) от 10.00 ч. в София Тех Парк, сграда Инкубатор, зала „The Venue”.