Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще представи в Пловдив възможностите за финансиране по направлението за иновации в медицината, медицински разработки, услуги, производства и здравеопазване през структурните фондове на Европейския съюз и чрез Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/.

Той ще участва в бизнес събитие с Networking на Единадесетия международен медицински конгрес на Югоизточно-европейски медицински форум /ЮЕМФ/ на Международния панаир гр. Пловдив. Организатор на Networking е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Събитието ще се проведе на 9 септември 2022 г. (петък) в Палата 7, Конгресен център на Международния панаир гр. Пловдив. Обръщението на министъра ще бъде след 16:00 часа.

Министерството на иновациите и растежа отговаря за две от програмите, чрез които ще се изпълнява Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. Първата е Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ) с бюджет над  2,1 млрд. лв., а втората – и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) с бюджет 2,9 млрд. лв. Общата стойност на средствата само до края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на ЕС, разпределяни от МИР, са 735 млн.лв., а до края на програмния период (2027 г.) министерството чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще управлява 7 млрд. лв.

Участие в събитието в Пловдив ще вземат водещи университетски лектори, ръководители на лечебни заведения и здравни мениджъри, както и представители на малки и средни старт-ъп и развиващи се предприятия, местни и чуждестранни фирми в областта на производството и доставката на различни медицински консумативи, оборудване, биопродукти и храни.